Πολιτεύματα της Αρχαίας Ελλάδας

αριστοκράτες,αρχαίοι Ελευσίνιοι,πολιτεύματα,aristocracy,ancient Elefsinians,constitution.

Αριστοκρατία εννοείται εκείνο το πολίτευμα που στηρίζεται, κατά τον Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη, στη διακυβέρνηση των αρίστων που αποκαλούνται και ευγενείς. Συνώνυμα της λέξης είναι η ελίτ, μεγαλοαστοί, καλός κόσμος, υψηλή κοινωνία, ευγενική καταγωγή, ευπατρίδες και ανώτερη τάξη. Η αριστοκρατία εκπροσωπούνταν κυρίως από το αρχαιότερο επάγγελμα όλων που ήταν η φιλοσοφία, δώρο των Έλλην Θεών στους ανθρώπους, που χωρίζονταν σε Επιστήμες και χαρακτηρίστηκαν αργότερα ως Τέχνες. Ως φιλόσοφοι νοούνταν όσοι κατείχαν 7 και πλέον επιστήμες σε ανώτατο επίπεδο, ενώ είχαν εξασφαλίσει όλες τους τις ανάγκες, προβάλλοντας τα χαρίσματά τους και τα ιδανικά της κοινωνίας. Οι άρχοντες της αρχαίας Ελευσίνας θεωρούνται οι πρώτοι αριστοκράτες της σύγχρονης ιστορίας.

Ολιγαρχία λέγεται το πολίτευμα στο οποίο η πολιτική εξουσία ασκείται από μία μικρή και προνομιούχα ομάδα. Η λέξη προέρχεται από τις λέξεις ὀλίγον και ἄρχω. Ο Πλάτων στον «Πολιτικό» διαχωρίζει την ολιγαρχία που υποκινείται από την ιδιοτέλεια, απ΄ αυτήν που αποβλέπει στο κοινό καλό. Όταν η ολιγαρχία εκπροσωπείται από ένα μόνο άτομο λέγεται μοναρχία και ο Βασιλιάς αποφασίζει μόνος του.

Δημοκρατία λέγεται το πολίτευμα της λαϊκής κυριαρχίας, όπου ο λαός κυβερνά με αιρετούς αντιπροσώπους του. Πρώτη δημοκρατία στη σύγχρονη ιστορία, μετά τη βύθιση της Ελληνικής Ηπείρου Ατλαντίδος που λάτρευαν τους Θεούς Κρόνο, Άτλα, Ποσειδών και Ήλιο, νοείται η Δημοκρατία της αρχαίας πόλης της Αθηνάς στην Αττική της Ελλάδος. Η Θεά Αθηνά λατρεύονταν σε πολλές πόλεις της Γαίας και έτσι πολλές ήταν οι πολιτιστικές πόλεις που έφεραν το όνομά της. Στην αρχαία πόλη Αθηνά της Ελλάδος εφαρμόστηκε Πατριαρχική Δημοκρατία, όπου δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είχε όποιος μπορούσε να αποδείξει: 1. Ότι είναι γνήσιος Αθηναίος πολίτης (Ελληνική Ιθαγένεια με δύο γονείς Αθηναίους και Υπηκόους Αθηνών), 2. Ότι υπηρέτησε στο στρατό και πήρε μέρος σε εκστρατείες, 3. Ότι πλήρωνε ταχτικά τους φόρους, 4. Ότι ήταν έντιμος και δεν είχε καταδικαστεί ποτέ για ατιμωτικό αδίκημα. 5. Ότι ήταν ευσεβής, 6. Ότι η συμπεριφορά του προς τους γονείς του ήταν άψογη, 7. Ότι ήταν άνδρας καθώς αποκλείονταν οι γυναίκες και οι ερμαφρόδιτοι. 8. Ότι είχε στρέμματα γης και ζώα ικανά να του εξασφαλίσουν τις βιολογικές του ανάγκες, 9. Ότι ήταν υγιής - μη ψυχασθενής, 10. Ότι σεβόταν τη μεταθανάτια ζωή του και δεν ήταν υπέργηρος, 11. Ότι ήταν Πολυθεϊστής-Δωδεκαθεϊστής, 12. Ότι ήταν φυσιολάτρης. Στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν υπήρχαν πολιτικά κόμματα, καθώς όλες οι κυβερνήσεις ήταν οικουμενικές με πρώτη αρχή αυτή της πλειοψηφίας.

Τυραννία λέγεται το πολίτευμα κατά το οποίο την εξουσία ασκεί ένας τύραννος -άτομο που κυβερνά ή γενικά ασκεί εξουσία με αυταρχισμό, καταπίεση, σκληρότητα και αυθαιρεσία. Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη ή συμμετοχή και άλλων προσώπων στην κρατική εξουσία με πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα ρόλο. Σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν άλλη αρμοδιότητα παρά να υλοποιούν τη θέληση του τυράννου χωρίς να την κρίνουν, χωρίς να αντιδρούν και χωρίς να την αποδοκιμάζουν. Τα πρόσωπα αυτά υποτάσσονται πλήρως στον τύραννο και δεν έχουν καν το δικαίωμα να υπακούουν και να υιοθετούν ως θέλησή τους τη θέληση του τυράννου.