Διαστημόπλοιο Γαία

Σε επιστημονικές μελέτες που έγιναν σε συνεργασία με μηχανικούς της Νήσου Σάμου, ο «Θησεύς Ελλήνων» είχε συμπεράνει στη Νήσο Χίο την Ολυμπιάς (695,3)=(2002-2003μ.Χ), ότι ο πλανήτης μας η Γαία πως ήταν τεχνητό κατασκευασμένο διαστημόπλοιο. Είχε αποδειχτεί τότε ότι η Γαία είναι ισοβαρές αστέρας που πλανιέται στο διάστημα και αποκαλούνταν πλανήτης. Το σύνολο του βάρους των οροσειρών στην Άνω Γαία βρίσκονταν και στην Κάτω Γαία, στην Κοίλη

Διάσπαση ηπείρων,διαμέλιση παγγαίας, ενιαία ήπειρος,Splitting continents tore Pangaea, unified continent.

Γαία δηλαδή. Υπάρχουν αναφορές από την αρχαιότητα, ότι γύρω από την Παγγαία την αρχική ενοποιημένη Ήπειρο, πως έπλεε ένας ατέρμονος ποταμός που λεγόταν Ωκεανός. Αργότερα με την διάσπαση της Μεγάλης Ηπείρου με τη χρήση Εξωγήινου Υπερόπλου, πιθανότατα της Σελήνης, η Άνω Γαία είχε διαμορφωθεί σε 7 Ηπείρους : την Αμερική, την Αφρική, την Ευρώπη, την Ασία, την Ανταρτική, την Ωκεανία και την Ατλαντίς. Παρόμοια ιστορία ωστόσο δεν υπήρχε για την Κοίλη(Κάτω) Γαία, διότι Εσωτερικό Υπερόπλο δεν υπήρχε για να διαμελίσει τις ηπείρους της. Τότε ο «Θησεύς Ε» διατύπωσε την άποψη ότι ο πλανήτης μας η Γαία, πως έπρεπε να παραμείνει ισοβαρές διαστημόπλοιο για να ταξιδεύει στο διάστημα αιωνίως και άρα θα έπρεπε να περάσουμε σε αλλαγή οικονομικού-παραγωγικού συστήματος. Η μετακίνηση ορυκτών και υδρογονανθράκων βάρους δισεκατομμυρίων τόνων κάθε έτος, έθετε σε κίνδυνο την πλοήγηση και περιφορά της Γαίας στο διάστημα, ενώ και οι εξωγήινες φυλές απειλούσαν με αντιστροφή των πόλων της Γαίας, εάν δεν σταματούσε η μόλυνσή της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πλήττονται τα συμφέροντα της Ελληνόκτητης ναυτιλίας, που ήταν η πρώτη σε μέγεθος ναυτιλία στη Γαία, καθώς θα έπρεπε να μειωθεί ο πληθυσμός των Κρονίων και αμέσως μετά η κατανάλωση προϊόντων και εμπορευμάτων τους.

εξαεδρικό διαστημόπλοιο Γαία, τεχνητός πλανήτης,hexahedral Gaia spacecraft, artificial planet.

Αργότερα την Ολυμπιάς (696,1)=(2004-2005μ.Χ) ο Θησέας απέδειξε σε συνεργασία με Βρετανούς Ερευνητές, ότι οι ανωμαλίες του γήινου μαγνητικού πεδίου στους πόλους της Γαίας, πως οφείλονταν στο γεγονός ότι η βαρύτητα ήταν διαγώνιες-καμπύλες δυνάμεις προς τους πόλους της Γαίας και όχι κάθετες, ενώ στα όρια των πόλων η βαρύτητα ήταν ανύπαρκτη, δηλαδή καθοδική προς την Κοίλη Γαία!!!

Η μέγιστη βαρύτητα ήταν στον Ισημερινό και η ελάχιστη στους πόλους της Γαίας, σύμφωνα με ακριβείς μετρήσεις πυξίδων ερευνητών. Πολλά έπρεπε να αλλάξουν σε σύντομο χρόνο για να αναστηθεί ο Θεός Χριστός Διόνυσος που θα ήταν φυσιολάτρης.