Έννοια Δομώ

Δομή του Παρθενώνα ναού της Θεάς Αθηνάς,Structure of the Parthenon Temple of the Goddess Athena.

Δομώ: χτίζω Δημόσια, Εθνικά, Κρατικά και Ιδιωτικά έργα. Βασική προϋπόθεση για να χτίσει κάποιος είναι να υπάρχει χώρος, υλικά, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και το θείον, δηλαδή η θεία βούλησις των Θεών γι’αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι δίδασκαν να ευλογούν οι θνητοί τη γη πριν χτίσουν. || (μτφ.) οργανώνω, διαρθρώνω διάφορα στοιχεία, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Η εκ γενετής δομή ενός ανθρώπινου οργανισμού καθορίζει και την μελλοντική του εξέλιξη. Αν η παιδεία του είναι σωστή ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος αναπτύσσεται σωστά.

Δομή του ανθρώπινου γονιδιώματος, Structure of the human dna.