Χρονολόγηση με Ολυμπιάδες

Η χρονολόγηση των ιστορικών γεγονότων, αρχικά, δεν ήταν ενιαία στην Αρχαία Ελλάδα. Κάθε Πόλις-Κράτος είχε τον δικό της τρόπο να τοποθετεί χρονικά ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Για το σκοπό αυτόν, πολλές φορές έχουν χρησιμοποιηθεί και σημαντικά αστρονομικά γεγονότα, όπως οι εκλείψεις του Ηλίου.

Στην Αρχαία Αθήνα, αρχικώς, χρονολογούσαν με ενιαίο τρόπο τα ιστορικά γεγονότα βάσει του Καταλόγου των Επωνύμων Αρχόντων. Έτσι, για παράδειγμα, αναφέρεται, ότι ο Πεισίστρατος έγινε Τύραννος των Αθηνών επί Άρχοντος Κωμέου. Τούτη η αναφορά, με τη βοήθεια και άλλων πληροφοριών, οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι αυτό το σημαντικό ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα στην Αθήνα το έτος 560 π.Χ., κατά την χριστιανική χρονολόγηση. Στην Αρχαία Σπάρτη, χρονολογούσαν με βάσει τον κατάλογο του πρώτου Εφόρου.

Οι Ρωμαίοι χρονολογούσαν από το έτος κτίσεως της Ρώμης (έτος 753 π.Χ.).Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι ο διαφορετικός τρόπος χρονολόγησης των ιστορικών γεγονότων στα διάφορα μέρη της Αρχαίας Ελλάδος δημιουργούσε και προβλήματα συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων. Αργότερα, ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, το οποίο απεδέχθησαν όλοι οι Έλληνες στην Αρχαία Ελλάδα ως χρονικό σημείο αναφοράς για την χρονολόγηση των ιστορικών γεγονότων, ήταν η πρώτη γραπτή χρονική αναφορά για την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία με την ευθύνη του Κράτους της Ήλιδος.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που τελούνταν στην Ολυμπία προς τιμήν τού Θεού Διός, πατέρα των Θεών, άρχισαν, σύμφωνα με την Ελληνική Ιστορία, πολύ πριν από τον 8ο αιώνα π.Χ., και ιδρυτής τους στην ιστορία αναφέρεται ο Ημίθεος Ηρακλής. Η πρώτη όμως γραπτή καταχώριση των Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε για τους Αγώνες του έτους 776 π.Χ. Η καταγραφή έγινε τον 5ο αιώνα π.Χ., από τον Σοφιστή, Ιππία τον Ηλείο, ο οποίος πρώτος συνέταξε κατάλογο των νικητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί καταγράφεται ως πρώτος Ολυμπιονίκης ο Ηλείος δρομέας Κόροιβος. Οι Αγώνες τότε περιελάμβαναν ένα μόνον Αγώνισμα: το δρόμο ενός σταδίου που ήταν 192,28 μέτρα.

Ο νικητής στο αγώνισμα αυτό έδινε και το όνομά του στους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αργότερα, μετά από 52 χρόνια, προσετέθησαν και άλλα αγωνίσματα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πραγματοποιούνταν κάθε 4 έτη, και για την ακρίβεια κάθε 49 ή 50 μήνες εναλλάξ, δεδομένου ότι, μία πλήρης οκτωχρονιά (εννεαετηρίς) είχε 99 μήνες (8Χ12 =96 μήνες και 3 εμβόλιμους μήνες =99).

Ο μήνας του Κράτους της Ήλιδος, κατά τον οποίον τελούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ήταν τη μία φορά ο Απολλώνιος , και την επόμενη φορά ο μήνας Παρθένιος. Οι Αγώνες τελούνταν το Καλοκαίρι προς το Φθινόπωρο (Αύγουστος–Σεπτέμβριος). Όταν έφθανε η εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, οι Ηλείοι κήρυσσαν την Ιερή Εκεχειρία, που ήταν η παύση των πολέμων και των εχθροπραξιών, στέλνοντας πρέσβεις με αυτό το μήνυμα σε όλες τις Πόλεις-Κράτη της Ελλάδας (Παυσανίας 5.20.1).

Στους Αγώνες μπορούσαν να πάρουν μέρος μόνον γνήσιοι Έλληνες και ελεύθεροι πολίτες, δηλαδή, όπως μας πληροφορεί ο Ιστοριογράφος Ηρόδοτος, δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος βάρβαροι (δηλ. μη ΄Ελληνες ):«ού βαρβάρων αγωνιστέων είναι τον αγώνα αλλά Ελλήνων» ( Ηρόδ.5.22).

Από τα μέσα τού 5ου π.Χ. αιώνος στους Ολυμπιακούς Αγώνες παρουσίαζαν έργα τους μεγάλοι συγγραφείς, καλλιτέχνες, ποιητές, ρήτορες, όπως ο Ηρόδοτος, ο Λυσίας, ο Ιππίας ο Ηλείος, ο Γοργίας, κ.ά.

Έτσι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν αποκτήσει πλέον πανελλήνια απήχηση και αίγλη. Ως πανελλήνιο σημαντικό και περιοδικό, ανά τέσσαρα έτη ιστορικό γεγονός, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χρονολόγηση άλλων γεγονότων. Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών, που ακολουθούσε από την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι και την επόμενη διοργάνωση ονομαζότανε: Ολυμπιάς.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 776 π.Χ., απετέλεσαν, λοιπόν, την χρονική αφετηρία επί τη βάσει της οποίας οι Ηλείοι και αργότερα όλοι οι Έλληνες χρονολογούσαν πλέον τα επόμενα ιστορικά γεγονότα. Η τετραετία από τους Αγώνες τού 776 μέχρι την παραμονή της πραγματοποιήσεως των επομένων (δεύτερων στην σειρά) Ολυμπιακών Αγώνων ονομάσθηκε 1η Ολυμπιάς. Η 2η Ολυμπιάς αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από τους δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες του έτους 772 π.Χ. μέχρι την πραγματοποίηση των τρίτων στην σειρά Ολυμπιακών Αγώνων του 768 π.Χ κ.ο.κ. Έτσι, αρίθμιζαν όλες τις Ολυμπιάδες: 1η Ολυμπιάς, 2η, 3η, 4η, 5η Ολυμπιάς κλπ.

Για τον προσδιορισμό μάλιστα των ενδιαμέσων ετών μεταξύ δύο Ολυμπιάδων, χρησιμοποιείται η έκφραση, όπως: «Το 2ο έτος της πρώτης Ολυμπιάδος», που σημαίνει το έτος 775 π.Χ., καθ’ ότι το πρώτο έτος της πρώτης Ολυμπιάδος είναι το έτος πραγματοποίησης των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 776 π.Χ.

Επίσης: το 2ο έτος της 2ης Ολυμπιάδος σημαίνει: έχει περάσει μία πλήρης Ολυμπιάς (η 1η=4 έτη) και δύο ακόμη έτη από τους 2ους Ολυμπιακούς Αγώνες, άρα 6 έτη από την έναρξη της 1ης Ολυμπιάδος. Οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 772 π.Χ. (776-4=772). Πρώτο έτος της 2ης Ολυμπιάδος είναι το 772 π.Χ., άρα το 2ο έτος της 2ης Ολυμπιάδος είναι το 771 π.Χ. (772-1=771).

Πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα στην Αρχαία Ελλάδα μας παραδίδονται με χρονολόγηση, με βάση την αρίθμηση των Ολυμπιάδων. Έτσι, Αρχαίοι Έλληνες Ιστορικοί, όπως ο Ερατοσθένης, ο Απολλόδωρος, ο Διόδωρος και άλλοι, στηριζόμενοι στη χρονολόγηση των Ολυμπιάδων, μας παρέδωσαν πραγματικές και αξιόπιστες χρονολογικές μελέτες ιστορικών γεγονότων της Αρχαίας Ελλάδος.

Αναφέρουμε ενδεικτικώς το παρακάτω παράδειγμα:

Εάν συνεχίζαμε να χρονολογούμε με Ολυμπιάδες, με 1η την Ολυμπιάδα του Κοροίβου το 776 π.Χ., το έτος 2024 μ.Χ. κατά την χριστιανική χρονολόγηση θα το αριθμούσαμε ως το 1ο έτος της 701ης Ολυμπιάδος (Ολυμπιάς 701,1), ή 2.801 μ.Ο. (μετά την πρώτη Ολυμπιάδα), περίοδος Ιούνιος 2024-Ιούνιος 2025.

Βέβαια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στον Ιερό τόπο της Ολυμπίας κράτησαν, όπως γνωρίζουμε, επί 1.169 συνεχή έτη από το 776 π.Χ. μέχρι το 393 μ.Χ. , σύνολο 293 Ολυμπιάδες και δεν κατέρρευσαν από μόνοι τους. Τους κατήργησε το 393 μ.Χ. «με φωτιά και τσεκούρι» ο Ισπανός Flavius Theodosius ή Θεοδόσιος Α΄, Αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο επονομασθείς «Μέγας», ένα έτος ακριβώς πριν πεθάνει, δρομολογώντας έτσι το «πολιτιστικό έργο» της «Νέας Τάξης πραγμάτων», που επιβλήθηκε με τη νέα χριστιανική θρησκεία, και το οποίο υλοποιήθηκε με απίστευτες καταστροφές στην Ελλάδα, με υποδούλωση, βασανιστήρια, εκτελέσεις και δολοφονίες χιλιάδων Ελλήνων που πίστευαν στην αρχαία Ελληνική θρησκεία, με την καταστροφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, και γενικά με το βανδαλισμό και τη μετατροπή σε ερείπια αμέτρητων Ελληνικών ναών, έργων τέχνης και άλλων μνημείων στην Ελλάδα.

Χρόνια μετά την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους, επιβλήθηκε στην Ελλάδα η χρονολόγηση «από κτίσεως Ρώμης» (753 π.Χ.), η οποία συνυπήρχε με τη χρονολόγηση με Ολυμπιάδες (776 π.Χ.) και με τη χρονολόγηση «από Διοκλητιανού»(284 μ.Χ.). Η χρονολόγηση από τη γέννηση του προφήτη Χρήστου (Χριστού) επεβλήθη τον 6ο αιώνα μ.Χ., και την εισηγήθηκε ο Σκύθης μοναχός στην Ρώμη, Διονύσιος ο Μικρός, το 532 μ.Χ.

Το ημερολόγιο που χρησιμοποιείτε σήμερα στο Δυτικό πλανήτη Γαία, ονομάζεται Γρηγοριανό. Είναι μια παραλλαγή του Ιουλιανού ημερολογίου που διαφοροποιήθηκε από τον Ναπολιτάνο γιατρό Αλοΐσιους Λίλιους (Aloysius Lilius). Αργότερα θεσπίστηκε το Γρηγοριανό από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ’, που έδωσε το όνομά του. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο επινοήθηκε το 1582 μ.Χ, γιατί σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο που ίσχυε, η εαρινή ισημερία μετατοπιζόταν κατά μία μέρα κάθε 128 χρόνια, γεγονός μη επιθυμητό. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1923, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του Ελληνισμού στην Ιωνία το 1922. Έκτοτε έγιναν πολλές προσπάθειες να επανέλθει το Αττικό Ηλιακό Σεληνιακό ημερολόγιο των αρχαίων Ελλήνων, αλλά οι Έλληνες σύγχρονοι φιλόσοφοι εμποδίστηκαν από τα Κρόνια Γένη, που στην Ελλάδα είναι κυρίως πιθηκάνθρωποι που προτιμούν τη χριστιανική αλληλεγγύη.

Πηγή: Άγγελος Λιβαθινός, Καθηγητής Μαθηματικών- Λυκειάρχης


Ημερολόγια της Ολυμπιάδος 701,1 σε διάφορες γλώσσες.