Χρονοδιάγραμμα Ζωής Θνητών

οικογένεια αγρότη,φυσιολατρία και Ελληνική οικονομία.