Χειμών

Επιφάνεια Οπωροφόρων Δέντρων της Χειμών(ας)

Σύνολο = 520 τ.μ

τ.μ: τετραγωνικά μέτρα

1.000 τ.μ: 1 στρέμμα