Χειμών

Επιφάνεια Καρποφόρων Δέντρων της Χειμών(ας)

  1. Ακτινίδιο 3Χ20 τ.μ = 60 τ.μ

  2. Λεμονιές 5Χ20 τ.μ = 100 τ.μ

  3. Μανταρινιές 3Χ20 τ.μ = 60 τ.μ

  4. Μηλιές (Κίτρινα μήλα) 3Χ20 τ.μ = 60 τ.μ

  5. Μηλιές (κόκκινα μήλα) 3Χ20 τ.μ = 60 τ.μ

  6. Μηλιές (Πράσινα μήλα) 3Χ20 τ.μ = 60 τ.μ

  7. Πορτοκαλιές 3Χ20 τ.μ = 60 τ.μ

  8. Σαγκουίνι 3Χ20 = 60 τ.μ

Σύνολο = 520 τ.μ

τ.μ: τετραγωνικά μέτρα

1.000 τ.μ: 1 στρέμμα