Μεταγειτνιών

Μεταγειτνιών (24/7-22/8)

Μήνας αφιερωμένος σε Θεό Απόλλων Μεταγειτνιών, με κυριότερη εορτή τα Μεταγείτνια, τα Ηράκλεια και τη γενέθλια εορτή της Θεάς Εκάτης.

Θεός Απόλλων,Μεταγειτνιών,God Apollo, Metageitnion,

Κατά τον Πλούταρχο, ο μήνας αυτός ονομάσθηκε έτσι, επειδή κατά το διάστημα αυτό οι άνθρωποι μετοικούσαν, άλλαζαν δηλαδή κατοικία, άρα και γείτονες. Κατ’ αυτόν τον μήνα πραγματοποιείτο μια εορτή, τα Μεταγείτνια προς τιμή του Θεού Απόλλωνα, με γυμνικούς αθλητικούς αγώνες. Ο μήνας αυτός σήμαινε και το τέλος του υποχρεωτικού στρατιωτικού έτους. Το μήνα αυτό γίνονταν και τα Ηράκλεια στο Κυνόσαργες.

Στο Κράτος της ΄Ηλιδος ο μήνας αυτός (2ος του έτους) ονομάζονταν Απολλώνιος.

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

Κάθε ημέρα του Γρηγοριανού Ημερολογίου αντιστοιχεί αστρονομικά στην πραγματικότητα σε 3 ημέρες μετά στο Ελληνικό Ημερολόγιο.

Το Μαντείο Εν Δελφοίς, ο ομφαλός και κέντρο της Γαίας, καθορίζει την οικουμενική ώρα του πλανήτη μας και είναι αφιερωμένο στους Θεούς Γαία, Έρωτα, Δία, Απόλλων, Αθηνά, Ήφαιστο, Ερμή, Διόνυσο και στον αστερισμό του Δράκωντος.

εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.
εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.