Έννοια Εωσφόρος

Εωσφόρος κοσμικός Θεός γιος της Ηούς και του Αστραίου.

Εωσφόρος: ετυμολογία (Έως+φέρω). Κοσμικός Θεός με όνομα Έως, γιος της Ώρας Αυγής ή της Ηούς και του Αστραίου, που φέρει το πρωινό αρνητικό φως του αστερισμού της Ηούς. Πιστεύεται από τους Πολυθεϊστές πως το φως του πλήττει κυρίως τους απατρίδες(χωρίς πατρίδα) που προδίδουν τα αρχέγονα ιδεώδη των Έλλην Θεών. Αποκαλείται επίσης δικαστής και κριτής των θνητών, αλλά κατά διαστήματα και Θεών.

Εωσφόρος κοσμικός Θεός γιος της Ηούς και του Αστραίου.