Ξένες Φυλές Χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια

Πίνακας με ξένες φυλές που κατοικούν στην Ελλάδα, foreigners in greece.

Πίνακας με ψευδή στατιστικά στοιχεία του 1928 και 1940 που παρουσιάζει τις Εθνικές Μειονότητες της Ελλάδος με συνολικό πληθυσμό 337.353 άτομα το 1940. Εκείνη την εποχή οι μειονότητες θεωρούνταν ξένοι, ενώ σήμερα αποκαλούνται Έλληνες πολίτες και καταναλωτές της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2008 ερευνήθηκαν οι ξένες φυλές της Ελλάδος που δεν είχαν Ελληνική Ιθαγένεια και ο πληθυσμός τους ήταν 3.200.000 άτομα με πλαστή Ελληνική υπηκοότητα. Στην παραποίηση των παλαιοτέρων στατιστικών της Εθνικής Υπηρεσίας Ελλάδος συμμετείχαν κυρίως τα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το 1974 και μετά προκειμένου να αυξηθούν οι πιστοί τους.

Μειονότητες της Ελλάδος που θεωρούνται ξένοι σύμφωνα με τα Θελήματα των Έλλην Θεών μας: