Ζώα

Απαραίτητη Επιφάνεια γης για εκτροφή ζώων

ή 14.332 τ.μ για ζώα και ξυλεία.

Οι πάπιες, οι χήνες, οι όρνιθες και τα κουνέλια μπορούν να εκτρέφονται και στα κτήματα με καρποφόρα δέντρα. (Δόγμα του Θεού Ερμή). Τοποθετούνται ξύλινοι φράχτες γύρω από τους κορμούς των δέντρων και τα ζώα εκτροφής μειώνουν τη βλάστηση. Τα πρόβατα την Εποχή της Φθινοπώρου και της Χειμών(ας) μπορούν να βόσκουν στα 4 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης για να λυπαίνουν με τα βιολογικά τους λύμματα το έδαφος. Έτσι τα 4 άλογα συνολικά έχουν περισσότερο χώρο εκείνες τις εποχές.

Τα ζώα είναι περισσότερα για να θυσιάζονται σε Θεούς και Δαίμονες.

+2 σκύλοι (1 θηλυκός, 1 αρσενικός) για φύλακες του ιδιωτικού κτήματος

Απαραίτητη Επιφάνεια γης για ασφάλεια και εκτροφή ζώων στα κρατικά στρέμματα γης της πόλης-κράτος. Τα ζώα αντιστοιχούν για τα 66 στρέμματα συνολικής γης της οικογενείας και προστατεύονται από τους άρχοντες.

τ.μ: τετραγωνικά μέτρα

1000 τ.μ: 1 στρέμμα γης