Φιλόσοφοι - Βιογραφικά και Ρητά

Οι 7 Σοφοί

Θαλής ο Μιλήσιος (Μίλητος περ. 640 - περ. 546 π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Σόλων ο Αθηναίος (Αθήνα περ. 640 - περ. 560 π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος (Σπάρτη 6ος αιώνας π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Πιττακός ο Μυτιληναίος (Μυτιλήνη περ. 650 - 560 π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Βίας (Πριήνη 6ος αιώνας π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Κλεόβουλος ο Λίνδιος (Λίνδος Ρόδου 6ος αιώνας π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Περίανδρος ο Κορίνθιος (Κόρινθος περ. 625 - 587 π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Ατομικοί

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (Άβδηρα 470 ή 460 - περ. 370 π.Χ) βιογραφικό, ρητά

Επίκουρος (Σάμος περ. 342 - 271 π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Ελεάτες

Παρμενίδης (Ελέα περ. 540 - 450 π.Χ.) βιογραφικό, ρητά

Ζήνων ο Ελεάτης (Ελέα 490 - 430 π. Χ.) βιογραφικό, ρητά

Μέλισσος ο Σάμιος (Σάμος 5ος αιώνας π. Χ.) βιογραφικό, ρητά