Ηλιακό Σεληνιακό Ημερολόγιο

Στην Αρχαία Ελλάδα κάθε Πόλις– Κράτος είχε το δικό της ημερολόγιο, δηλαδή είχε τις δικές της ονομασίες στους 12 μήνες του έτους, και είχε τις δικές της εκδηλώσεις– εορτές κατά τη διάρκεια εκάστου μηνός. Η δομή, όμως, όλων των ημερολογίων στην Ελλάδα ήταν ίδια. Οι περισσότερες Πόλεις-Κράτη είχαν υιοθετήσει το Αττικό ημερολόγιο, το οποίο θεωρούνταν ακριβέστερο.

Ο πρώτος μήνας του έτους άρχιζε το καλοκαίρι, μετά το θερινό Ηλιοστάσιο, και συγκεκριμένα περίπου την αντίστοιχη σημερινή 16η Ιουλίου, και είχε 30 ημέρες.

Οι μήνες χωρίζονταν σε τρία δεκαήμερα ή δύο δεκαήμερα και ένα εννεαήμερο:

Η ημέρα, δηλαδή το ημερονύκτιο, αρχίζει και τελειώνει με τη δύση του Ηλίου. Στο Αττικό Ηλιακό Σεληνιακό ημερολόγιο κανένας μήνας δεν έχει πάρει το όνομά του από κάποια γιορτή της Αθηνάς μολονότι η Αθηνά ήταν η Θεά της πόλης. Τα ονόματα συνήθιζαν να ευνοούν γιορτές του Θεού Απόλλωνα και της Θεάς Άρτεμης. Επίσης όλα τα ονόματα των εορτών είναι στον πληθυντικό αριθμό. Για σωστή ανάγνωση όλοι οι μήνες τονίζονται στην λήγουσα και είναι αρσενικού γένους.

Πηγή: Άγγελος Λιβαθινός, Καθηγητής Μαθηματικών- Λυκειάρχης


Ημερολόγια της Ολυμπιάδος 701,1 σε διάφορες γλώσσες.