Επιμηλίδες

γυναίκα με μήλο, επιμηλίδες,όμορφες Νύμφες,woman with apple, epimilides, beautiful nymphs

Οι Επιμηλίδες ήταν Νύμφες των βοσκοτόπων στο λιβάδι και στο βουνό, οι προστάτριες των κοπαδιών των προβάτων και των κατσικιών. Ήταν, επίσης οι κηδεμόνες των οπωροφόρων δέντρων. Το όνομά τους προέρχεται από την έννοια των προστάτιδων των δέντρων μηλιών.

μήλο, καρπός δέντρου, Επιμηλίδες Νύμφες,apple, fruit tree, Epimilides Nymphs
δέντρο μηλιά,αγνά φρούτα, ιεροί καρποί,μήλο,apple trees, pure fruit, holy fruit, apple

Στο γενεαλογικό τους δέντρο οι Επιμηλίδες δεν ήταν μια σαφώς καθορισμένη κατηγορία Νύμφης. Ο αριθμός τους φαίνεται να περιλαμβάνει Ωκεανίδες, Δρυάδες, καθώς και κόρες του Ηλίου, του Θεού Ερμή, του Σειληνού και του Παν. Οι Επιμηλίδες Νύμφες είχαν στενές σχέσεις με τις Νηρηϊδες Νύμφες.Οι Μεσσάπιοι έλεγαν τον παρακάτω μύθο γι' αυτές: Μια μέρα κάποιοι βοσκοί είδαν τις Νύμφες αυτές να χορεύουν γύρω από το ιερό τους. Αγνοώντας ότι είχαν να κάνουν με Θεότητες, τις πείραξαν κοροϊδευτικά και είπαν ότι εκείνοι μπορούσαν να χορέψουν καλύτερα. Οι Επιμηλίδες δέχθηκαν την πρόκληση. Οι βοσκοί όμως χόρευαν άτεχνα και έτσι νικήθηκαν σε αυτό τον ανεπίσημο αγώνα. Οι Επιμηλίδες τότε για να τους τιμωρήσουν τους μεταμόρφωσαν επί τόπου σε δέντρα. Οι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίζονταν ότι τη νύχτα άκουγαν κραυγές να βγαίνουν από τους κορμούς των δέντρων.

εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.
εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.