Έννοια Αγαπώ

χέρι του Θεού κατά τη δημιουργία του ανθρώπου,God creates man.
Δημιουργία ανθρώπου από Θεούς, Creation of Man by Gods.

Αγαπώ: αισθάνομαι αγάπη, φιλία, έντονη συμπάθεια, τρυφερότητα, αφοσίωση, ενδιαφέρον για κάποιον ή για κάτι. || Παράγωγο αγάπη: ψυχική κλίσις, στοργική διάθεσις των Θεών προς τους ανθρώπους και αντιστρόφως. Οι θνητοί έμαθαν να αγαπούν από την Θεά της ομορφιάς την Αφροδίτη. Με τη δύναμη του λόγου έχει διασωθεί η φράση στη Μέση Ανατολή σαφώς με φυσιολογικά κριτήρια “Σε αγαπώ σαν αδερφό, σαν Βασιλιά, σαν Θεό Αλέξανδρο. Ο Θεός είναι Μεγάλος”.

αγαπώ, βαθύτερη έννοια αγάπης, love, deeper meaning of love.