Θέρος

Επιφάνεια Οπωροφόρων Δέντρων της Θέρος

Σύνολο =920 τ.μ

τ.μ: τετραγωνικά μέτρα

1000 τ.μ: 1 στρέμμα