Τιτάνες

Τιτάνες,δευτερόγενοι θεοί,μυθολογία,Κρόνος.

Τιτάνες: Αρχικώς ήταν Ουράνιοι και μετά την ήττα τους από τον Θεό Δία έγιναν Υποταρτάριοι.

Θεϊκά πρόσωπα: 6 Θεοί (Τιτάνες) και 6 Θεές (Τιτάνιδες)

 • Ωκεανός

 • Τηθύς

 • Κόιος

 • Φοίβη

 • Υπερίων

 • Ευρυφάεσσα ή Θεία

 • Κρείος

 • Ιαπετός

 • Θέμις

 • Μνημοσύνη

 • Κρόνος

 • Ρέα

Παιδιά του Ιαπετού και της Ωκεανίδας Κλυμένης:

 • Άτλας

 • Προμηθέας

 • Επιμηθέας

 • Μενοίτιος

Παιδιά του Υπερίωνα και της Θείας:

 • Ήλιος

 • Σελήνη

 • Ηώς

Πηγή: Wikipedia.org