Έννοια Αρχιτέκτων

aristocratic country house, high hierarchy,nobles house, οικία αριστοκρατών, ευγενών με ιεραρχία.

Αρχιτέκτων: ο πρώτος των τεκτόνων, ο διευθύνων το έργον, προγραμματίζει, ευρίσκει τοποθεσία γης, σχεδιάζει, δέχεται αποδοχή από πελάτη, μελετάει, ελέγχει, εκπονεί, κατασκευάζει και παραδίδει το έργο. Ο επιστάτης εργατών, πρώτος επινοητής, πρωτουργός κάθε είδους κατασκευής. Ο Θεός ο Μονογενής θεωρείται από τους Μύστες Θεοσοφιστές αρχιτέκτων του Κόσμου(7 συμπάντων).

aristocratic country house, high hierarchy,nobles house, οικία αριστοκρατών, ευγενών με ιεραρχία.

Δείτε επίσης: Έννοια Τέκτων