Έννοια Δειπνοσοφιστής

αρχαίοι Έλληνες, δειπνοσοφιστής, οινοποσία, dinner with wise men.

Δειπνοσοφιστής: (ετυμολογία: δείπνο + σοφιστής). Εν τω δείπνω φιλοσόφων, περί παντών ζητημάτων λόγον ποιούμενος(σημαίνει λογαριάζω, συσκέφτομαι, συνθέτω, γράφω, αναπαριστώ, περιγράφω, στηρίζω, θεωρώ, υπολογίζω, δίνω, επιφέρω, προκαλώ, προξενώ, καθιστώ, καθοδηγώ, υποθέτω, ενεργώ, παράγω, κάνω, δημιουργώ, διεξάγω, κατασκευάζω) με αρχή το δείπνο με σοφιστές.