Έννοια Καταστροφή

καταστροφή, ανατροπή, ατύχημα, disastress, accident.

Καταστροφή: (ετυμολογία: κατά + στροφή). Λέγεται για κάτι που δεν έστριψε, να αλλάξει πορεία, ιδέα, στρατηγική και οδήγησε στην ανατροπή, κατάλυση, υποταγή, υποδούλωσις, αιφνίδιον τέλος, έξοδο, θάνατο. Οι ψευτοδεξιοί κεφαλαιούχοι στο Κοινοβούλιο των Ελλήνων δεν έπαυσαν να προδίδουν την πατρίδα, τον Χριστό Διόνυσο, το Έθνος, το κράτος, τους φιλοσόφους, τους Βασιλείς, το λαό τους και τους λοιπούς Ευρωπαίους κι έτσι έφεραν την καταστροφή στην Ελλάδα.