Νεφέλες

σύννεφα με βροχή
σύννεφα

Οι Νεφέλες ήταν Νύμφες Ωκεανίδες των συννέφων και της βροχής που σηκώθηκαν από τη γη, γύρω από το ύδωρ του ποταμού που τις περιβάλλει του Ωκεανού δηλαδή, πριν τον διαμελισμό της ενοποιημένης Ηπείρου της Παγγαίας. Με τις βροχές τους οι Νεφέλες δρόσιζαν τη γη και με τα υδάτινα ρεύματα τους ποταμούς Θεούς αδελφούς τους. Οι Νεφέλες ήταν ξεχωριστές για την ομορφιά τους και αποτυπώθηκαν ως νεαρές γυναίκες που ρίχνουν ύδωρ στις στάμνες, όπως οι αδελφές τους οι Ναϊάδες Νύμφες των κρηνών.

εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.
εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.