Καμπάλα

Καμπάλα,ενεργειακά πεδία,σατανισμός,μαύρη μαγεία,ευχές,Kampala, energy fields, satanism, black magic, greetings.

Καμπάλα ονομάζεται η απόκρυφη παράδοση των Ελλήνων Ανδομέδιων, που αργότερα μιλήσαν την Εβραϊκή Μυστικιστική Διάλεκτο. Διαδόθηκε και στο ευρύτερο κοινό από τον φιλόσοφο και ουμανιστή Τζιοβάνι Πίκο ντελα Μιράντολα τον 15ο αιώνα. Η Καμπάλα έχει ρίζες στη Σελήνη που είναι βάση των Ελλήνων Ανδρομέδιων, στη Μεσοποταμία, στην Τορά της Εβραϊκής Βίβλου και στο Ταλμούδ και περιλαμβάνει στοιχεία προφορικών παραδόσεων πολλών αιώνων, μεταξύ των οποίων του γνωστικισμού, του νεοπλατωνισμού και του χριστιανισμού. Η Καμπάλα έχει μυστικιστικό, εσωτεριστικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά πρόκειται για σύγραμμα που ελέγχει τα ενεργειακά πεδία του ανθρωπίνου σώματος, επηρεάζοντάς του θετικά ή αρνητικά τη συνείδηση. Στηρίζεται στο γεωκεντρικό σύστημα, ενώ χωρίζει τη γη σε πολλές παράλληλες γαίες και τον ουρανό σε εφτά ουρανούς όπως είναι τα παράλληλα σύμπαντα του Κόσμου, στον οποίο κατοικούν οι Θεοί και τα παιδιά τους. Η σύγχρονη αστρολογία περιέχει αρκετά καμπαλιστικά στοιχεία, η οποία σχετίζεται ευρύτερα με την αστρολογία και άλλων λαών των αρχαίων χρόνων, όπως των Σουμέριων ή των Αιγυπτίων.

Η σύγχρονη έρευνα διακρίνει δύο ρεύματα καμπαλισμού: το θεοσοφικό και το εκστατικό. Κύριος εκπρόσωπος του εκστατικού καμπαλισμού θεωρείται ο Αβραάμ Αμπουλάφια.

Πηγή: http://el.wikipedia.org