Έννοια Οικονομία

country house,πρότυπη οικία για φυσιολάτρες.

Οικονομία: Η οικονομία είναι η τέχνη της διαχείρισης των εσόδων και εξόδων ενός σπιτιού, ενός ιδιώτη ή ενός κράτους με σκοπό την αποταμίευση. Η ετυμολογία της πηγάζει από τις λέξεις «οίκος» που σημαίνει σπίτι και «νόμος», που σημαίνει κανόνας που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η Εστία ως Θεά της εστίας, της οικιακής ζωής και της οικογένειας λάμβανε την πρώτη προσφορά σε κάθε θυσία στο σπιτικό και φυσικά προστάτευε την οικία των Ελλήνων. Ο καλός σύζυγος κάνει οικονομία στο σπιτικό του.

Δείτε επίσης:

Όταν η λέξη οικονομία από φως γίνεται σκοτάδι