Αλεπού

αλεπού αστερισμός, fox constellation.

Η Αλεπού είναι αστερισμός που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1690. Είναι ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς που αναγνώρισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Είναι αστερισμός του βόρειου ουράνιου ημισφαιρίου. Βρίσκεται μεταξύ των αστερισμών του Κύκνου και του Βέλους.

Αποτελείται από 68 αστέρια. Από αυτά, με γυμνό μάτι μπορούμε να δούμε μόνο τα 43. Ο αστερισμός αυτός έχει κι ένα δεύτερο όνομα: «Αλώπηξ και Χην», δηλαδή αλεπού και χήνα, επειδή στην παράσταση του αστερισμού η αλεπού φαίνεται να έχει στο στόμα της μια χήνα.

αλεπού αστερισμός, fox constellation.