Γαμηλιών

Γαμηλιών (23/12-22/1)

Μήνας αφιερωμένος σε Θεούς Δία και Ήρα, με κυριότερη εορτή τα Γαμήλια την επέτειο του Ιερού Γάμου τους και τα Λήναια.

Ζευς και Ήρα,μήνας Γαμηλιών,Zeus and Hera, wedding month

Είναι ο έβδομος μήνας, κατά τον οποίο τελούνται συνήθως οι γάμοι των θνητών. Κατ’ αυτόν τελούνται οι εξής εορτές:

Στο Κράτος της ΄Ηλιδος ο μήνας αυτός ονομάζονταν : Διόσθυος (Διός+ θύω-θυσιάζω).

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

Κάθε ημέρα του Γρηγοριανού Ημερολογίου αντιστοιχεί αστρονομικά στην πραγματικότητα σε 3 ημέρες μετά στο Ελληνικό Ημερολόγιο.

Το Μαντείο Εν Δελφοίς, ο ομφαλός και κέντρο της Γαίας, καθορίζει την οικουμενική ώρα του πλανήτη μας και είναι αφιερωμένο στους Θεούς Γαία, Έρωτα, Δία, Απόλλων, Αθηνά, Ήφαιστο, Ερμή, Διόνυσο και στον αστερισμό του Δράκωντος.

εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.
εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.