Σκιροφοριών

Σκιροφοριών (24/5-23/6)

Μήνας αφιερωμένος στη Θεά Αθηνά Σκιράδα, με κυριότερες εορτές τα Σκιροφόρια, τα Διιπόλια και τα Διισωτήρια.

Θεά Αθηνά,Θεά της Σοφίας,σκιροφοριών

Ο δωδέκατος μήνας ονομαζόταν Σκιροφοριών από τη γιορτή Σκιροφόρια.

Οι κυριότερες εορτές κατά τον μήνα αυτόν ήταν :

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

Κάθε ημέρα του Γρηγοριανού Ημερολογίου αντιστοιχεί αστρονομικά στην πραγματικότητα σε 3 ημέρες μετά στο Ελληνικό Ημερολόγιο.

Το Μαντείο Εν Δελφοίς, ο ομφαλός και κέντρο της Γαίας, καθορίζει την οικουμενική ώρα του πλανήτη μας και είναι αφιερωμένο στους Θεούς Γαία, Έρωτα, Δία, Απόλλων, Αθηνά, Ήφαιστο, Ερμή, Διόνυσο και στον αστερισμό του Δράκωντος.

εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.
εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.