Σκιροφοριών

Σκιροφοριών (24/5-23/6)

Μήνας αφιερωμένος στη Θεά Αθηνά Σκιράδα, με κυριότερες εορτές τα Σκιροφόρια, τα Διιπόλια και τα Διισωτήρια.

Θεά Αθηνά,Θεά της Σοφίας,σκιροφοριών

Ο δωδέκατος μήνας ονομαζόταν Σκιροφοριών από τη γιορτή Σκιροφόρια.

Οι κυριότερες εορτές κατά τον μήνα αυτόν ήταν :

  • Τα Σκιροφόρια ήταν εορτή προς τιμήν της Θεάς Αθηνάς. Το λευκό υφαντό πέπλο της Θεάς Αθηνάς το ονόμαζαν σκίρον. Το σκίρον, το οποίο είχαν πλύνει κατά τον προηγούμενο μήνα, το μετέφεραν τεντωμένο πάνω από το κεφάλι τους οι ιέρειες της Αθηνάς (Αρρηφόροι) και το πήγαιναν στην περιοχή «Σκίρον» (Κακιά σκάλλα, Σκιρωνίδες πέτρες), από όπου εν συνεχεία το επέστρεφαν στην Ακρόπολη .

  • Τα Διπόλια ή Διπόλεια (Διΐ + πόλις), ήταν εορτή προς τιμήν του Θεού Διός με ιππικές επιδείξεις.

  • Τα Βουφόνια, ήταν η τελευταία εορτή του έτους, αφιερωμένη στον Θεό Δία, Πατέρα των Θεών και των ανθρώπων. Κατά την εορτή αυτή θυσίαζαν βόδια στον Θεό Δία (Βουφόνος=βούς+φόνος).

  • Τα Διισωτήρια, ήταν εορτή τελούμενη στον Πειραιά, προς τιμήν του Θεού Διός του Σωτήρος.

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

Κάθε ημέρα του Γρηγοριανού Ημερολογίου αντιστοιχεί αστρονομικά στην πραγματικότητα σε 3 ημέρες μετά στο Ελληνικό Ημερολόγιο.

Το Μαντείο Εν Δελφοίς, ο ομφαλός και κέντρο της Γαίας, καθορίζει την οικουμενική ώρα του πλανήτη μας και είναι αφιερωμένο στους Θεούς Γαία, Έρωτα, Δία, Απόλλων, Αθηνά, Ήφαιστο, Ερμή, Διόνυσο και στον αστερισμό του Δράκωντος.

εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.
εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.