Λεξάριθμοι

Η ονομασία "Λεξάριθμος " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "αριθμός". Κατά την εποχή του Πυθαγόρα, αλλά και προγενέστερα από αυτόν, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα σύμβολα των γραμμάτων για να συμβολίζουν τους αριθμούς. Από συνάντηση του Θεού Προμηθέα με τον Θεό Διόνυσο γνωρίζουμε ότι του διευκρίνισε, πως η ηχητική προσφώνηση των λέξεών μας, όταν ομιλεί η ψυχή μας με τη δύναμη της αναπνοής ονομάζεται «Διάλεκτος» (Δίας+Λέξη), διότι ο Θεός Δίας μας έδωσε ζωή, όταν επέτρεψε στον Θεό Προμηθέα να δημιουργήσει τους ανθρώπους. Ο Θεός Προμηθέας φύσηξε πνοή ζωής και ο πυλός που είχε δημιουργήσει, απέκτησε ψυχή και άρχισε να μιλάει. Οι λέξεις όμως είχαν και ενέργεια που αποτυπώνονται σε αριθμούς και λέγονται λεξάριθμοι. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ελληνική Διάλεκτος στην αρχέγονη μορφή της διέθετε 28 σύμβολα και 27 αριθμητικές θέσεις.

Αντιστοιχία Αριθμών-Γραμμάτων σύμφωνα με το Ιωνικό αλφάβητο:

λεξάριθμοι, τυπολόγιο, ενεργειακοί αριθμοί,δυνάμεις,συναισθήματα λέξεων,lexarithmic,mathematic formulas,energetic numbers,powers,emotions

Α = 1

Β = 2

Γ = 3

Δ = 4

Ε = 5

F(δίγαμμα) = 6

S΄=6

Ζ = 7

Η = 8

Θ = 9

Ι = 10

Κ = 20

Λ = 30

Μ = 40

Ν = 50

Ξ = 60

Ο = 70

Π = 80

Q(κόππα) = 90

Ρ = 100

Σ = 200

Τ = 300

Υ = 400

Φ = 500

Χ = 600

Ψ = 700

Ω = 800

π(σαμπί) = 900

λεξαριθμικό αλφάβητο, ενέργεια αριθμών,lexarithmic alphabet, energy from numbers

Το σύμβολο F ονομάζεται δίγαμμα, το S΄ στίγμα, ενώ το Q ονομάζεται κόππα και το σαμπί είναι ένα π στραμμένο προς τα δεξιά κατά 45 μοίρες.

χαμένο αλφάβητο,στίγμα,δίγαμμα,κόππα,σαμπι,lost alphabet,stigma,digamma,koppa,sabi

Έννοια του Λεξαρίθμου

Σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα αριθμήσεως, κάθε λέξη έχει ένα και μόνο ένα άθροισμα, το οποίον ονομάζεται λεξάριθμος. Η λέξη «λεξάριθμος» είναι σύνθετη και παράγεται από τις λέξεις «Λέξις» και «Αριθμός», είναι δηλαδή ο αριθμός της κάθε Ελληνικής λέξεως, σύμφωνα με το Ελληνικό σύστημα αριθμήσεως.

Όταν δύο λέξεις ή προτάσεις έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, τότε θεωρούμε ότι έχουμε λεξαριθμική ισοψηφία ή ταυτότητα μεταξύ αυτών.

Οι περισσότεροι λεξάριθμοι κυμαίνονται μεταξύ των αριθμών 200 και 1800, ενώ γενικά οι αριθμητικές τους τιμές βρίσκονται μεταξύ του 1 και του 5000. Έτσι, είναι μικρή η πιθανότητα για δύο λέξεις να έχουν τον ίδιο λεξάριθμο και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύμπτωση το γεγονός της ισοψηφίας.

Έτσι, ο λεξάριθμος της λέξεως «λεξάριθμος» είναι:

ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ = 30 + 5 + 60 + 1 + 100 + 10 + 9 + 40 + 70 + 200 = 525.

λεξάριθμος στύσις,χυμός,άνθρωπος,σοφία,σφαιρικός,θεμελιώδης,lexarithmic of juice,human,wisdom,spheric,fundational

Ομοίως οι λεξάριθμοι των παρακάτω λέξεων είναι: ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1 + 50 + 9 + 100 + 800 + 80 + 70 + 200 = 1310 ΧΥΜΟΣ= 600 + 400 + 40 + 70 + 200 = 1310 ΦΥΣΙΣ = 500 + 400 + 200 + 10 + 200 = 1310 ΣΤΥΣΙΣ=200 + 300 + 400 + 200 + 10 + 200=1310 Πράγματι: ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΧΥΜΟΣ = ΦΥΣΙΣ = ΣΤΥΣΙΣ = 1310, γεγονός που δηλώνει ότι ο άνθρωπος δημιουργείται από την στύση του ανδρικού οργάνου, του φαλλού δηλαδή που είναι το σύμβολο του Θεού Διονύσου, που παράγει το σπέρμα και είναι ένα ον ταυτιζόμενο με την φύση, διότι γεννιέται από αυτή και επιστρέφει εις αυτήν. Ο αριθμός π ορίζεται ως το πηλίκο του μήκους της περιφερείας ενός κύκλου προς τη διάμετρο αυτού. Το σύμβολο π προέρχεται από το αρχικό γράμμα της λέξεως πηλίκο, διότι το π δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πηλίκο του μήκους της περιφερείας του κύκλου ως προς τη διάμετρό του.

Ο Λεξάριθμος του "π"

Η λεξαριθμική εξαγωγή του αριθμού π = 3,14... έχει ως εξής: Εάν σχηματίσουμε το πηλίκο των λεξαρίθμων (Μήκος Περιφερείας Κύκλου)/Διάμετρος, παρατηρούμε ότι αυτό ισούται με τον αριθμό 3,14 με ακρίβεια τριών ψηφίων. Πράγματι έχουμε: Μήκος Περιφερείας Κύκλου = 338+1016+940 = 2294, Διάμετρος = 730, επομένως 2294/730=3,1424657534...

Για να υπολογίσετε τους λεξαρίθμους λέξεων και φράσεων επιλέξτε εδώ, διαφορετικά κάντε λήψη του λογισμικού που επισυνάπτεται παρακάτω με όνομα Λεξάριθμοι_Λογισμικό.zip στο εικονίδιο.

λήψη αρχείου dionisos12.com,εικονίδιο,download software dionisos12.com,image