Όνειρος

όνειρα,όνειρος,Μορφέας και προφητείες,Δαίμονες νυκτός.

Στην ελληνική μυθολογία Όνειρος ή Όνειροι ονομαζόταν Δαίμονες που αποτελούσαν προσωποποίηση των ονείρων. Ήταν άγγελος του Δία ο οποίος τον έστελνε στους ανθρώπους την ώρα του ύπνου για να τους συμβουλεύσει, να τους καθοδηγήσει ή να τους κάνει γνωστά αυτά που πρόκειται να συμβούν.

Σύμφωνα με τον Ησίοδο, τα Όνειρα είναι παιδιά της Νύχτας και αδέλφια του Θάνατου και του Ύπνου.

Στην Οδύσσεια, ο Όμηρος περιγράφει τον Όνειρο ως δαίμονα του Άδη ενώ αναφέρεται ότι τα απατηλά όνειρα έβγαιναν από μια πύλη από ελεφαντόδοντο, ενώ τα αληθινά έμπαιναν από μια κεράτινη πύλη. Παρόμοια αναφορά γίνεται και στην Αινειάδα (VI, 894), το έπος που έγραψε ο Λατίνος ποιητής Βιργίλιος (1ος αι. π.Χ.).

Ο Λατίνος ποιητής Οβίδιος τους παρουσιάζει όχι σαν αδέλφια του Ύπνου αλλά σαν κάποια από τα χίλια παιδιά του, αναφέρει δε τρεις με τα ονόματα Μορφέας, Φοβήτορας και Φάντασος. Οι μεταγενέστεροι ποιητές έδωσαν στο Θεό των ονείρων το όνομα του Μορφέα.

Ο Όνειρος, ως Θεός των ονείρων, απεικονιζόταν σε έργα τέχνης, και τον τιμούσαν στα ονειρομαντεία και στα Ασκληπιεία.

Πηγή: Wikipedia.org