Πυανεψιών

Πυανεψιών (23/9-22/10)

Μήνας αφιερωμένος σε Θεό Απόλλων, με εορτές τα Προηρόσια, τα Πυανέψια, τα Οσχοφόρια, τα Θήσεια, τα Στήνια, τα Θεσμοφόρια, τα Απατούρια και τα Χαλκεία.

Πυανέψια,Πυανεψιών,Pyanepsia, Pyanepsion,

Ο Πυανεψιών είναι ο τέταρτος μήνας του Αττικού Ημερολογίου. Η λέξη Πυανεψιών είναι σύνθετη (πύανος = κουκί, έψω= =βράζω), προήλθε από ένα έδεσμα (φαγητό), που συνηθιζόταν κατά την περίοδο αυτή και αποτελούταν από βρασμένους κυάμους (κουκιά) ή σύμφωνα με άλλη εκδοχή, από αποφλοιωμένη κριθή και όσπρια.

Ο μήνας Πυανεψιών είχε τις περισσότερες εορτές:

Στο Κράτος της ΄Ηλιδος ο μήνας αυτός λέγονταν Αλφαίος (η Άλφη = η παραγωγή). 

Η ημέρα αλλάζει με την Αυγή της επομένης, δηλαδή με το πρώτο φως της επομένης ημέρας.

Κάθε ημέρα του Γρηγοριανού Ημερολογίου αντιστοιχεί αστρονομικά στην πραγματικότητα σε 3 ημέρες μετά στο Ελληνικό Ημερολόγιο.

Το Μαντείο Εν Δελφοίς, ο ομφαλός και κέντρο της Γαίας, καθορίζει την οικουμενική ώρα του πλανήτη μας και είναι αφιερωμένο στους Θεούς Γαία, Έρωτα, Δία, Απόλλων, Αθηνά, Ήφαιστο, Ερμή, Διόνυσο και στον αστερισμό του Δράκωντος.

εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.
εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.