Σαρακηνοί

Σαρακηνοί,ξένοι ελλάδας,αλλοδαποί.

Οι Σαρακηνοί ήταν πειρατές, λαός της Σαρακηνής Αραβίας, όνομα που χρησιμοποιήθηκε για την Αραβική Αυτοκρατορία (μουσουλμανικό χαλιφάτο) υπό την κυριαρχία των δυναστειών των Ομεϋαδών και Αββασιδών.

Σαρακηνοί,ξένοι ελλάδας,αλλοδαποί.

Ο όρος Σαρακηνοί είναι ελληνικός και προέρχεται από την αραβική λέξη شرقيين sharqiyyin («ανατολίτες»), ενώ από τον ελληνικό όρο προέρχονται οι αντίστοιχοι όροι στις πλείστες (τουλάχιστον) ευρωπαϊκές γλώσσες. Κατά τους πρώτους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι Σαρακηνοί ήταν νομαδική αραβική φυλή από τη Χερσόνησο του Σινά, αλλά αργότερα οι ελληνόφωνοι της αυτοκρατορίας χρησιμοποίησαν τον όρο αναφερόμενοι σε όλους τους Άραβες. Μετά την εξάπλωση του Ισλάμ, και ιδιαίτερα τον καιρό των Σταυροφοριών, ο όρος επεκτάθηκε για όλους τους μουσουλμάνους, κυρίως για εκείνους που ήταν στη Σικελία και τη νότια Ιταλία. Οι περισσότεροι Σαρακηνοί ήρθαν στην Ελλάδα από τους Βυζαντινούς χρόνους καθώς τους έστελνε η Οθωμανική Αυτοκρατορία προκειμένου να αλλοιωθεί η φυλετική ομοιογένεια των Βυζαντινών Επαρχιών. Οι Σαρακηνοί δεν έχουν Ελληνική ιθαγένεια, διότι δεν έχουν όλους τους προγόνους τους Έλληνες. Άρα όσοι έχουν Ελληνική υπηκοότητα δεν ισχύει στα πλαίσια του Έθνους-κράτους, που μας δίδαξαν οι αρχαίοι μας Έλληνες πρόγονοι.

Οι Σαρακηνοί έχουν ελεγχθεί από ανθρωπολόγους γενετιστές του Ευρωστρατού και έχουν παραφυσικό γονιδίωμα μη ανθρώπινο που τους καθιστά μεταλλαγμένους.

Σαρακηνοί,ξένοι ελλάδας,αλλοδαποί.