Μικρασιατική Καταστροφή

Μικρασιατική Καταστροφή 1/3

Μικρασιατική Καταστροφή 2/3

Μικρασιατική Καταστροφή 3/3

Σμύρνη 1922 ξένο βίντεο

Ελλάδα 1922 Μικρασιατική Καταστροφή