Θελήματα Έλλην Θεών

1. Αλλαγή οικονομικού παραγωγικού συστήματος σε φυσιολατρικό. Υποχρεωτικά όλοι οι ενάρετοι κάτοικοι της Γαίας πρέπει να αποκτήσουν φυτά και ζώα γύρω από την οικία τους. Οι οικίες θα δομούνται κυρίως κοντά σε ύδατα θαλασσών, λιμνών και ποταμών. Οι πεδιάδες θα πρέπει να είναι δεντροφυτευμένες και να έχουν υπόγεια νερά. Τα όρη να ανήκουν στους Θεούς. Απαγόρευση σε όλες τις πολεοδομίες να εκδίδουν άδειες σύγχρονης κατασκευής καθώς δεν επιδιώκουν την κλασσική αρμονική ανάπτυξη των οικισμών ώστε να υπηρετείται ο πολιτισμικός χαρακτήρας των Ολύμπιων Θεών.

2. Μείωση των εκτάσεων των ερήμων σε όλη τη Γαία για να μειωθεί το φαινόμενο της ερημοποίησης. Σβήσιμο των περισσότερων ερήμων με θαλασσινό νερό. Κατασκευή κεραμικών αγωγών στις μεγαλύτερες ερήμους του πλανήτη όπως στη Σαχάρα της Αφρικής, στην Ναμίμπ της Αφρικής, στη Γκόμπι της Κίνας, στην Ατακάμα της Αμερικής, στην Ταρ της Ινδίας και αφαίρεση αέρα από αγωγούς προκειμένου με ελάχιστο κόστος ενέργειας να μεταφερθεί το θαλασσινό νερό στις ερήμους. Έτσι θα μειωθεί η θερμοκρασία του πλανήτη κατά 8 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον για να σωθεί το φυσικό περιβάλλον. Πρέπει ακόμη να γίνει επιχωμάτωση και φύτευση θάμνων, καρποφόρων δέντρων και δέντρων ξυλείας στις περισσότερες διαμορφωμένες ερήμους.

3. Επέκταση τροπικών δασών και προστασία χλωρίδας και πανίδας σε όλο τον πλανήτη καθώς πολλές χιλιάδες ειδών έχουν εξαφανιστεί.

4. Μείωση της οικουμενικής παραγωγικότητας της Γαίας στο ελάχιστο δυνατό και διαφύλαξη του πλανήτη για τις επόμενες γενεές Θεών και ανθρώπων. Η παραγωγικότητα του πλανήτη θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον στα επίπεδα του 1720 μ.Χ. .

5. Απαγόρευση κεφαλαιοκρατισμού, στα λατινικά καπιταλισμού, κανόνα μέγιστης παραγωγικότητας, διανομής, κατανάλωσης και κερδοφορίας των επιχειρήσεων, λόγω της καταστροφής της φύσης.

6. Απαγόρευση κοινωνιοκρατισμού, στα λατινικά σοσιαλισμού λόγω της καταστροφής της ανθρώπινης συνείδησης και απομάκρυνσης θνητών από τους Έλλην Θεούς.

7. Μείωση του υπερπληθυσμού της Γαίας σε πρώτη φάση σε 260.000.000 θνητούς ανθρώπους και σε βάθος χρόνου σε 10.000.000 θνητούς.

8. Εφαρμογή Ελληνικής κλασσικής παιδείας, υγείας, διατροφής, κουλτούρας σε όλο τον υγιή πλανήτη των 10.000.000 θνητών ανθρώπων.

9. Απαγόρευση παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης εμπορίου διότι οι τραπεζίτες και βιομήχανοι της Γαίας είναι εκτός ελέγχου και προσβλέπουν στην καταστροφή του πλανήτη με πυρηνικούς πολέμους υποκινώντας σύγκρουση με εξωγήινες φυλές.

10. Απαγόρευση εξάπλωσης πυρηνικών όπλων. Μείωση της βιομηχανίας ενέργειας γαιανθράκων, πετρελαίου, αέριων καυσίμων, τεχνιτών καυσίμων και αντικατάστασή τους μόνο με προϊόντα ξύλου ως πρώτη καύσιμη ύλη.

11. Ανακύκλωση όλων των υλικών που παράγονται διεθνώς και παράλληλη αύξηση μακροβιότητας προϊόντων. Όλα τα αγαθά θα πρέπει να διατηρούνται στο μέγιστο δυνατό χρόνο και κάθε ημέρα Άρεως που αντιστοιχεί στην Τρίτη της εβδομάδας θα πρέπει να εξασκούνται οι θνητοί σε διαφορετικές Τέχνες για να μην χαθούν οι Επιστήμες που δώρισε στους ανθρώπους ο Θεός Προμηθέας. Τα υλικά των θνητών θα πρέπει να διατηρούνται αιώνες και θα περιέχουν κυρίως λίθο, κεραμίδι, ξύλο και γυαλί.

12. Αλλαγή Οικουμενικού Θρησκεύματος στο «Ελληνικό Πατρώο Θρήσκευμα» - Πολυθεϊσμός που είναι κυρίως υπέρ του Ελληνικού Πάνθεον - Δωδεκάθεο.

13. Διεθνοποίηση της Ελληνικής Κοσμικής Διαλέκτου.

14. Ιατρικός έλεγχος όλου του πληθυσμού του πλανήτη Γαία και διαχωρισμός του σε υγιείς ανθρώπους και μη ανθρώπους που ονομάζονται Κρόνιοι στα λατινικά Νεφελίμ. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως κάποιοι θνητοί έχουν στο γονίδιό τους πίθηκο, γορίλα, ερπετό, δέντρο, χοίρο και άλλες γενετικές ανωμαλίες. Πόλεμος κάθε είδους εναντίον των Νεφελίμς.

15. Μείωση εώς και εξάλειψη καταχρήσεων των ανθρώπων, όπως σκληρών ναρκωτικών, τσιγάρου, αλκοόλης, τζόγου, πορνείας, παραφιλίας και άλλων που μειώνουν τους χρησιμότερους της Γαίας.

16. Μείωση των νέων τεχνολογιών και παραγωγή μόνο των χρησιμότερων και διαρκέστερων αυτών.

17. Έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων καταγραφής δεδομένων. Θα αναφέρονται μεταξύ άλλων υποχρεωτικά το θρήσκευμα, το φύλο, η καταγωγή, η ανθρώπινη φυλή, η παιδεία και τα ιδανικά του κατόχου τους. Διαγραφή ιθαγένειας και υπηκοότητας όλων των μειονοτήτων της Ελλάδας που δεν έχουν όλους τους προγόνους τους Έλληνες στην καταγωγή.

18. Μείωση του υπερπληθωρισμού σε όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες και ειδικότερα στα τρόφιμα στην Ελλάδα, όπου παρατηρείται ακρίβεια εώς 550% κατά μέσο όρο από το πραγματικό τους κόστος.

19. Ιεράρχηση όλων των θνητών σύμφωνα με την ΙΧΩΡ τους που είναι η καταγωγή τους από τους Έλλην Θεούς.

20. Επαναφορά των Εθνών Κρατών του πλανήτη και όλων των αρμοδιοτήτων τους που έχουν περάσει στις ιδιωτικές πολυεθνικές επιχειρήσεις.

21. Αλλαγή πολιτεύματος στις αναπτυγμένες χώρες σε αριστοκρατία ή ολιγαρχία καθώς η δημοκρατία δεν εφαρμόσθηκε όπως στην κλασσική πόλη Αθηνά με αποτέλεσμα η τυραννία των μυστικών λεσχών να εξαλείψει την αγάπη και αλληλοκατανόηση των ανθρώπων.

22. Αλλαγή διεθνών ημερολογίων στο Αττικό Ηλιακό-Σεληνιακό ημερολόγιο της αρχαιότητας. Επαναφορά των αρχαίων ονομάτων Έλλην Θεών στις ημέρες της εβδομάδας, στις Εποχές και στις Ώρες. Ακόμη αλλαγή του ονόματος της Ελλάδας στο αρχαίο της που είναι Ελλάς και περιορισμός του ηλεκτρισμού κατά την ιερή χρονική διάρκεια της Θεάς Νύχτας.

23. Αλλαγή ημερομηνιών στους αστερισμούς των Ζωδίων προκειμένου οι θνητοί να μάθουν την αλληλεξάρτησή τους από τα αστέρια που είναι Ελληνικά.

24. Επαναφορά της δραχμής ως εθνικό νόμισμα της Ελλάδος και διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους της καθώς είναι πλασματικό. Ουδέποτε επενδύθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα με νόμιμο τρόπο και για τα οικονομικά εγκλήματα οφείλονται οι δανειστές της από τις Διεθνείς Κεντρικές Τράπεζες. Οι συναλλαγές με τρίτους θα γίνονται χέρι με χέρι. Τα μετρητά, οι μετοχές, τα χρεόγραφα και τα γραμμάτια όλων των κρατών δεν θα αναγνωρίζονται. Οι άνθρωποι θα ανταλλάσσουν ομοειδή προϊόντα σύμφωνα με το βάρος τους, την ποιότητα τους, τις εργατοώρες, την παιδεία των λαών, την καταγωγή, τις τέχνες και την ιστορία των προϊόντων. Εμπόριο θα επιτρέπεται να διεξάγουν μόνον οι άρχοντες, διότι οι θνητοί δεν έχουν «Γνώθι Σαυτόν», δηλαδή αυτογνωσία και κατέστρεψαν τη φύση που είναι των Θεών.

25. Διακοπή όλων των σχέσεων Ελλάδας με Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ελβετία, διότι δρουν ως μισελληνικές κοινωνίες που διαφθείρουν και καταστρέφουν τη χώρα των Έλλην Θεών μαζί με τους απογόνους τους, που είναι οι Έλληνες.

Πηγή: Όρος Όλυμπος – Το βουνό των Ολύμπιων Θεών, Ολυμπιάδα (698,3)

Μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου που επισυνάπτεται παρακάτω:

  • Θελήματα Έλλην Θεών