Χαμένη Πόλη Ατλαντίς - Κοίλη Γαία

Η Ατλαντίς συγκρινόμενη με την "Απαγορευμένη Πόλη" της Κίνας

Χαμένος Πολιτισμός της αποικίας των Ατλάντων της Θήρας

Η Θεωρία της Κοίλης Γαίας