Έννοια Λεωφόρος

αστερισμός λέοντα δίνει όνομα στη λεωφόρο, lion constellation giving name to avenue.

Λεωφόρος: ετυμολογία (λέων+φέρω). Πλατύς και μεγάλου μήκους δρόμος που βρίσκεται μέσα στην πόλη ή που συνδέει την πόλη με τα περίχωρα και διανοίχτηκε από Βασιλείς για να κινούνται σε αυτόν πρωτίστως οι λεωντόκαρδοι(λέων+καρδιά) ακόλουθοί τους. Οι μετακινήσεις στις λεωφόρους στην αρχαιότητα ήταν ελαχιστότατες για να προστατεύονται οι πληθυσμοί των πόλεων-κρατών από το κερδοσκοπικό εμπόριο, την βραχυβιότητα και τον υλιστικό τρόπο ζωής που κατέστρεψαν την Ήπειρο Ατλαντίς. (Πηγή: Βασιλείς Κεντρικής Ευρώπης)