Έαρ

Επιφάνεια Καρποφόρων Δέντρων της Εαρινής Εποχής

  1. Βερικοκιές 4Χ20 τ.μ = 80 τ.μ

  2. Κορόμηλα 4Χ20 τ.μ = 80 τ.μ

  3. Φράουλες 8Χ20 τ.μ = 160 τ.μ

  4. Κακαόδεντρα 26Χ20 τ.μ = 520 τ.μ

Σύνολο = 840 τ.μ

τ.μ: τετραγωνικά μέτρα

1000 τ.μ: 1 στρέμμα