Έαρ

Επιφάνεια Οπωροφόρων Δέντρων της Εαρινής Εποχής

Σύνολο = 840 τ.μ

τ.μ: τετραγωνικά μέτρα

1000 τ.μ: 1 στρέμμα