Έννοια Γκέϊ

Φυσιολογικός γκέϊ, Good As You, GAY, Good As You Are, GAYA.

Γκέϊ: Αρχικά της αγγλικής φράσης ‘Good As You’(G.A.Y.) σημαίνει στην Ελληνική διάλεκτο “Καλός Όσο Εσύ” και είναι απλοποίηση της αγγλικής φράσης ‘Good As You Are’(G.A.Y.A.) που σημαίνει στην Ελληνική διάλεκτο “Καλός Όσο Εσύ Είσαι”. Η φράση έχει βρεθεί ως προφητεία αρχικώς σε γραπτά από αρχαιολόγους του 1892 μ.Χ. στο Καστρί(μεταγενέστερα ξανά Δελφοί) πλησίον της Άμφισσας στη Φωκίδα της Στερεάς Ελλάδας, στα απόρρητα κείμενα του Μαντείου των Δελφών του 600 π.Χ (εκτίμηση) και αναφέρει ότι ο Διόνυσος, γιος του Θεού Διός, όταν αναστηθεί πως θα είναι “Καλός Όσο Εσύ” και καλύτερος φίλος των γυναικών, σαφέστατα φυσιολογικός σεξουαλικά και θα ξαναχτίσει τους Δελφούς αφού οι Έλληνες ξαναπιστεύσουν στο “Πατρώον Θρήσκευμα”(Πηγή: Γαλλικό Ινστιτούτο, Γεωλογικό). Πριν το 1892 μ.Χ η λέξη γκέϊ ακούγονταν μόνον με τη δύναμη του λόγου και αφορούσε όσους έχτιζαν με μακροβιότητα και δεν καταστρέφονταν σύντομα οι οικίες τους.