Εσπερίδες

Οι Εσπερίδες ήταν θεότητες Νύμφες της ελληνικής μυθολογίας για τα εσπεριδοειδή.

Οι Εσπερίδες ήταν Θεότητες Νύμφες της ελληνικής μυθολογίας.

Καταγωγή και αριθμός

Με βάση τον Ησίοδο ήταν κόρες της Νύχτας. Άλλοι συγγραφείς πάλι τις θέλουν κόρες του Θεού Δία και της Θέμιδος, του Φόρκυ και της Κητούς ή ακόμη και του Άτλαντα. Ανάλογη διαφωνία υπάρχει και για τον αριθμό των Εσπερίδων. Σε κάποια αρχαία κείμενα αναφέρονται δύο, σε άλλα τρεις, τέσσερεις ή και πέντε. Την εκδοχή των τεσσάρων Εσπερίδων ασπάζεται ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος, ο οποίος μάλιστα αναφέρει και τα ονόματα των Νυμφών αυτών: Αίγλη, Αρεθούσα, Ερύθεια και Εστία.

Τα μήλα των Εσπερίδων

Έργο τον Εσπερίδων ήταν η φύλαξη των χρυσών μήλων, που βρίσκονταν στον κήπο των Θεών, στη χώρα του Άτλαντα. Η φύλαξη αυτή τους είχε ανατεθεί από την Θεά Ήρα. Ο Ηρακλής στα πλαίσια των άθλων του επισκέφτηκε τον κήπο των Εσπερίδων και έκλεψε τα μήλα, με βάση μάλιστα μία όχι ιδιαίτερα διαδεδομένη εκδοχή βοηθήθηκε στο έργο του αυτό από τις Νύμφες. Στη συνέχεια ο Ηρακλής επέστρεψε τα μήλα στον κήπο, μέσω της Θεάς Αθηνάς. Προφανώς, αν και δεν αναφέρεται ρητά στους μύθους, οι Εσπερίδες ανέλαβαν και πάλι τη φύλαξή τους.

Οι Εσπερίδες ήταν θεότητες Νύμφες της ελληνικής μυθολογίας για τα εσπεριδοειδή.
εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.
εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.