Πολυκατοικία Μυστών

σύμβολο μασονίας και τεκτόνων,symbol of Freemasonry.

Πολυκατοικία Μυστών με χαρακτηρισμούς από το ισόγειο προς τα επάνω:

1. Μύστες για Καφέ

2. Μύστες για Φυσιολάτρες

3. Μύστες για Δασκάλους

4. Μύστες για Αλχημιστές

5. Μύστες για Μύστες

6. Μύστες για Διακοσμητές

7. Μύστες για Οικονομολόγους

8. Μύστες για Εμπόρους

9. Μύστες για Μηχανικούς

10. Μύστες για Βιομηχάνους

11. Μύστες για Τραπεζίτες

12. Μύστες για Ιερείς

13. Μύστες για Φιλοσόφους

14. Μύστες για Θεοσοφιστές

15. Μύστες για Διπλωμάτες

16. Μύστες για Στρατιωτικούς

17. Μύστες για Ιατρούς

18. Μύστες για Πολιτικούς

19. Μύστες για Ανωτέρους Διακοσμητές

20. Μύστες για Αριστοκράτες

21. Μύστες για Προέδρους

22. Μύστες για Βασιλείς

23. Μύστες για τον Έλλην

24. Μύστες για Θεούς

25. Μύστες για Πνεύματα

M.A.S.O.N. : (Mystical Association Secret Organization of Nature) και στα Ελληνικά: (Μυστικιστική Εταιρία Κρυφής Οργάνωσης της Φύσης)

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, πρώην σύμβουλοι του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζάκ Σιράκ

Ο Πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζάκ Σιράκ,Jacques Chirac.

Ο Πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζάκ Σιράκ

(Jacques Chirac, Παρίσι 1932-2019)