Ελληνικές Γαλαξιακές Φυλές

Παναγιώτης Μητροπέτρος - ΔΕΛΦΟΙ - Παλαίχθων

Ανδρομέδιοι

Ησίοδος - Τα Πέντε Γένη

Οι Αρχαίοι ήξεραν ότι η Σελήνη έχει Βουνά

Τα Αρχαία Ελληνικά Διάλεκτος της Ευρώπης