Ελληνικό Ημερολόγιο (700,4)

Στο Γρηγοριανό Ημερολόγιο έχουμε έτος με 365 ημέρες και κάθε 4 έτη 1 δίσεκτο έτος με 366 ημέρες. Έτσι προσθέτουμε μία ημέρα στον Φεβρουάριο του δίσεκτου έτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο πέρας της ιστορίας οι ημέρες αστρονομικά να είναι διαφοροποιημένες σε σχέση με το Ελληνικό Ημερολόγιο που έχει 365-366 ημέρες το έτος μεγαλύτερης όμως διάρκειας. Έτσι από τις 1/3/2016 το Γρηγοριανό Ημερολόγιο αντιστοιχεί στην πραγματικότητα σε +3 ημέρες μετά στο Ελληνικό Ημερολόγιο.