Έννοια Ζευς

Θεός Δίας,Ζευς,Παντοκράτωρ,πατέρας Ολύμπιων Θεών και θνητών,Zeus,Olympian.

Ζευς: η κυριότερη προσφώνηση του Δία ως Ζευς προέρχεται από την απλοποίηση της λέξης «Ζεύξη» που σημαίνει ένωση του έλλογου(ελ+λόγος) και άλογου(α+λόγος) βασιλείου. Ο Θεός Δίας που επέτρεψε την ένωση και αλληλεξάρτηση των θνητών με λόγο(έλλογοι) και των ζώων χωρίς λόγο(άλογα) ονομάζεται Ζευς. Πριν από αυτή την εποχή οι άνθρωποι δεν έτρωγαν κρέας από ζώα, δεν είχαν ρουχισμό και δεν είχαν ακόμη τη φωτιά από τον Θεό Προμηθέα, καθώς ήταν φυτοφάγοι. (Πηγή: Δελφικός Διόνυσος)