Ομηρικοί Ύμνοι

Ομηρικός Ύμνος Θεάς Αφροδίτης

Ομηρικός Ύμνος Θεού Απόλλωνος