Έννοια Μύστης

Μύστης: (μυέω), μεμυημένος, λέγεται για πρόσωπο που έχει κατηχηθεί στα μυστήρια, αυτός που περνάει απαρατήρητος κάνοντας τους oγύρω του να ομιλούν για τους Θεούς, αυτός που ξέρει και δεν μιλά γιατί τις προφητείες μελετά, τις Νύμφες αναζητά - με τη σκέψη κυβερνά, στα πτηνά τραγουδά - τον Απόλλωνα εξυμνά (Πηγή: Διόνυσος Εν Ελευσίνι Μυστηρία), αυτός που διαχειρίζεται τις προφητείες για να πραγματοποιηθούν, (μτφ.) αυτός που κατέχει σε βάθος επιστήμη ή τέχνη. Παράγωγο: το Μυστήριον, απόκρυφος διδασκαλία, μυστηριακή τελετή, ιεροτελεστία (τα γνωστότερα μυστήρια ήταν των Καβείρων εν Σαμοθράκη, της Δήμητρος εν Ελευσίνι κ.α, ήταν κυρίως παραστάσεις σκηνικές θρησκευτικών μύθων).