Έννοια Δ.Ν.Α.

Δ.Ν.Α.: σημαίνει “Διός Νοήμων Αρχή” στα λατινικά D.N.A. Είναι το αρχικό γονιδίωμα που χάρισε ο Θεός Δίας στα έμβια όντα κατά την Γένεση-Δημιουργία και δεν επιτρέπεται η γενετική τροποποίησή του. Στο Πατρώον Ελληνικό Θρήσκευμα απαγορεύεται ρητά η γονιδιακή θεραπεία σύμφωνα με την κλασσική Ιατρική. Τα σύγχρονα Θρησκεύματα(Ιουδαϊσμός-Χριστιανισμός-Μουσουλμανισμός) της Γαίας που αντέγραψαν τον Ελληνισμό, επίσης δεν επιτρέπουν τη γονιδιακή τροποποίηση, αλλά παραβαίνουν τους κανόνες τους για μακροζωία των πιστών τους. Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι Μάρτυρες του Έλληνα Χριστού Ι.Ε.Χ.Ω.Β.Α. που τηρούν τον κανονισμό. Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 είναι κατά του Έλλην Θεού Παντοκράτωρος Διός, διότι προκαλούν γενετική τροποποίηση στο Δ.Ν.Α., ως m-RNA εμβόλια που είναι.