Φιλόσοφοι - Βιογραφικά και Ρητά

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Οι 7 Σοφοί

Θαλής ο Μιλήσιος (Μίλητος περ. 640 - περ. 546 π.Χ.)   βιογραφικό, ρητά

Σόλων ο Αθηναίος (Αθήνα περ. 640 - περ. 560 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος (Σπάρτη 6ος αιώνας π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Πιττακός ο Μυτιληναίος (Μυτιλήνη περ. 650 - 560 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά                                    

Βίας (Πριήνη 6ος αιώνας π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Κλεόβουλος ο Λίνδιος (Λίνδος Ρόδου 6ος αιώνας π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Περίανδρος ο Κορίνθιος (Κόρινθος περ. 625 - 587 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Ατομικοί


Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (Άβδηρα 470 ή 460 - περ. 370 π.Χ)  
βιογραφικό, ρητά

Επίκουρος (Σάμος περ. 342 - 271 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Ελεάτες


Παρμενίδης (Ελέα περ. 540 - 450 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Ζήνων ο Ελεάτης (Ελέα 490 - 430 π. Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Μέλισσος ο Σάμιος 
(Σάμος 5ος αιώνας π. Χ.)  
βιογραφικό, ρητά