Φιλόσοφοι - Βιογραφικά και Ρητά

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Οι 7 Σοφοί

Θαλής ο Μιλήσιος (Μίλητος περ. 640 - περ. 546 π.Χ.)   βιογραφικό, ρητά

Σόλων ο Αθηναίος (Αθήνα περ. 640 - περ. 560 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος (Σπάρτη 6ος αιώνας π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Πιττακός ο Μυτιληναίος (Μυτιλήνη περ. 650 - 560 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά                                    

Βίας (Πριήνη 6ος αιώνας π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Κλεόβουλος ο Λίνδιος (Λίνδος Ρόδου 6ος αιώνας π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Περίανδρος ο Κορίνθιος (Κόρινθος περ. 625 - 587 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Ατομικοί


Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (Άβδηρα 470 ή 460 - περ. 370 π.Χ)  
βιογραφικό, ρητά

Επίκουρος (Σάμος περ. 342 - 271 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Ελεάτες


Παρμενίδης (Ελέα περ. 540 - 450 π.Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Ζήνων ο Ελεάτης (Ελέα 490 - 430 π. Χ.)  
βιογραφικό, ρητά

Μέλισσος ο Σάμιος 
(Σάμος 5ος αιώνας π. Χ.)  
βιογραφικό, ρητά