Νεφέλες

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadgetσύννεφα με βροχή
Οι Νεφέλες ήταν Νύμφες Ωκεανίδες των συννέφων και της βροχής που σηκώθηκαν από τη γη, γύρω από το ύδωρ του ποταμού που τις περιβάλλει του Ωκεανού δηλαδή, πριν τον διαμελισμό της ενοποιημένης Ηπείρου της Παγγαίας. Με τις βροχές τους οι Νεφέλες δρόσιζαν τη γη και με τα υδάτινα ρεύματα τους ποταμούς Θεούς αδελφούς τους. Οι Νεφέλες ήταν ξεχωριστές για την ομορφιά τους και αποτυπώθηκαν ως νεαρές γυναίκες που ρίχνουν ύδωρ στις στάμνες, όπως οι αδελφές τους οι Ναϊάδες Νύμφες των κρηνών.
σύννεφα


                             εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.                                                εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.