Επιμηλίδες

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


γυναίκα με μήλο, επιμηλίδες,όμορφες Νύμφες,woman with apple, epimilides, beautiful nymphs

Οι Επιμηλίδες ήταν Νύμφες των βοσκοτόπων στο λιβάδι και στο βουνό, οι προστάτριες των κοπαδιών των προβάτων και των κατσικιών. Ήταν, επίσης οι κηδεμόνες των οπωροφόρων δέντρων. Το όνομά τους προέρχεται από την έννοια των προστάτιδων των δέντρων μηλιών.

μήλο, καρπός δέντρου, Επιμηλίδες Νύμφες,apple, fruit tree, Epimilides Nymphs
Στο γενεαλογικό τους δέντρο οι Επιμηλίδες δεν ήταν μια σαφώς καθορισμένη κατηγορία Νύμφης. Ο αριθμός τους φαίνεται να περιλαμβάνει Ωκεανίδες, Δρυάδες, καθώς και κόρες του Ηλίου, του Θεού Ερμή, του Σειληνού και του Παν. Οι Επιμηλίδες Νύμφες είχαν στενές σχέσεις με τις Νηρηϊδες Νύμφες.

Οι Μεσσάπιοι έλεγαν τον παρακάτω μύθο γι' αυτές:
δέντρο μηλιά,αγνά φρούτα, ιεροί καρποί,μήλο,apple trees, pure fruit, holy fruit, apple


Μια μέρα κάποιοι βοσκοί είδαν τις Νύμφες αυτές να χορεύουν γύρω από το ιερό τους. Αγνοώντας ότι είχαν να κάνουν με Θεότητες, τις πείραξαν κοροϊδευτικά και είπαν ότι εκείνοι μπορούσαν να χορέψουν καλύτερα. Οι Επιμηλίδες δέχθηκαν την πρόκληση. Οι βοσκοί όμως χόρευαν άτεχνα και έτσι νικήθηκαν σε αυτό τον ανεπίσημο αγώνα. Οι Επιμηλίδες τότε για να τους τιμωρήσουν τους μεταμόρφωσαν επί τόπου σε δέντρα. Οι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίζονταν ότι τη νύχτα άκουγαν κραυγές να βγαίνουν από τους κορμούς των δέντρων.                             εικονίδιο προηγούμενο,icon precedent,before.                                                εικονίδιο επόμενο,icon next one,after.