Αλεπού

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


αλεπού αστερισμός, fox constellation.

Η Αλεπού είναι αστερισμός που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1690. Είναι ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς που αναγνώρισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Είναι αστερισμός του βόρειου ουράνιου ημισφαιρίου. Βρίσκεται μεταξύ των αστερισμών του Κύκνου και του Βέλους.

Αποτελείται από 68 αστέρια. Από αυτά, με γυμνό μάτι μπορούμε να δούμε μόνο τα 43. Ο αστερισμός αυτός έχει κι ένα δεύτερο όνομα: «Αλώπηξ και Χην», δηλαδή αλεπού και χήνα, επειδή στην παράσταση του αστερισμού η αλεπού φαίνεται να έχει στο στόμα της μια χήνα.

αλεπού αστερισμός, fox constellation.