Έννοια Αγαπώ

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


                                  
                           χέρι του Θεού κατά τη δημιουργία του ανθρώπου,God creates man.
 
Δημιουργία ανθρώπου από Θεούς, Creation of Man by Gods.
  

    


Αγαπώ: αισθάνομαι αγάπη, φιλία, έντονη συμπάθεια, τρυφερότητα, αφοσίωση, ενδιαφέρον για κάποιον ή για κάτι. || Παράγωγο αγάπη: ψυχική κλίσις, στοργική διάθεσις των Θεών προς τους ανθρώπους και αντιστρόφως. Οι θνητοί έμαθαν να αγαπούν από την Θεά της ομορφιάς την Αφροδίτη. Με τη δύναμη του λόγου έχει διασωθεί η φράση στη Μέση Ανατολή σαφώς με φυσιολογικά κριτήρια “Σε αγαπώ σαν αδερφό, σαν Βασιλιά, σαν Θεό Αλέξανδρο. Ο Θεός είναι Μεγάλος”.


αγαπώ, βαθύτερη έννοια αγάπης, love, deeper meaning of love.