Έννοια Αρχιτέκτων

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


aristocratic country house, high hierarchy,nobles house, οικία αριστοκρατών, ευγενών με ιεραρχία.

Αρχιτέκτων: ο πρώτος των τεκτόνων, ο διευθύνων το έργον, προγραμματίζει, ευρίσκει τοποθεσία γης, σχεδιάζει, δέχεται αποδοχή από πελάτη, μελετάει, ελέγχει, εκπονεί, κατασκευάζει και παραδίδει το έργο. Ο επιστάτης εργατών, πρώτος επινοητής, πρωτουργός κάθε είδους κατασκευής. Ο Θεός ο Μονογενής θεωρείται από τους Μύστες Θεοσοφιστές αρχιτέκτων του Κόσμου(7 συμπάντων).


aristocratic country house, high hierarchy,nobles house, οικία αριστοκρατών, ευγενών με ιεραρχία.


Δείτε επίσης: Έννοια Τέκτων