Έννοια Αρχιτέκτων

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Το gadget που προσθέσατε δεν είναι έγκυρο

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


aristocratic country house, high hierarchy,nobles house, οικία αριστοκρατών, ευγενών με ιεραρχία.

Αρχιτέκτων: ο πρώτος των τεκτόνων, ο διευθύνων το έργον, προγραμματίζει, ευρίσκει τοποθεσία γης, σχεδιάζει, δέχεται αποδοχή από πελάτη, μελετάει, ελέγχει, εκπονεί, κατασκευάζει και παραδίδει το έργο. Ο επιστάτης εργατών, πρώτος επινοητής, πρωτουργός κάθε είδους κατασκευής. Ο Θεός ο Μονογενής θεωρείται από τους Μύστες Θεοσοφιστές αρχιτέκτων του Κόσμου(7 συμπάντων).


aristocratic country house, high hierarchy,nobles house, οικία αριστοκρατών, ευγενών με ιεραρχία.


Δείτε επίσης: Έννοια Τέκτων