Έννοια Εωσφόρος

Ομάδα Λάβρυς,Ελληνικός Πολυθεϊσμός,Δωδεκάθεο,Οικιακή λατρεία,Household Worship.

Wikipedia

Facebook

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

CURRENT MOON

Φιλοσοφικά Ρητά

Ευγενείς Τέχνες

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget

Διαστημόπλοιο Γαία

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Εωσφόρος κοσμικός Θεός γιος της Ηούς και του Αστραίου.

Εωσφόρος: ετυμολογία (Έως+φέρω). Κοσμικός Θεός με όνομα Έως, γιος της Ώρας Αυγής ή της Ηούς και του Αστραίου, που φέρει το πρωινό αρνητικό φως του αστερισμού της Ηούς. Πιστεύεται από τους Πολυθεϊστές πως το φως του πλήττει κυρίως τους απατρίδες(χωρίς πατρίδα) που προδίδουν τα αρχέγονα ιδεώδη των Έλλην Θεών. Αποκαλείται επίσης δικαστής και κριτής των θνητών, αλλά κατά διαστήματα και Θεών.


Εωσφόρος κοσμικός Θεός γιος της Ηούς και του Αστραίου.